2013/3/8

Google Doodle的38婦女節

Google Doodle今天慶祝38婦女節,
除了看到許多不同人種的女性外,
您還看到了什麼?

スクリーンショット 2013 03 08 00 49 50

沒錯!

遠遠地看,可以看到...

 

 

 

...

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

留白的 Google

 

圖底反轉

此類的方法為圖地反轉(圖底反轉),
知名的圖底反轉有──魯賓之盃 。

 

 Rubin2

 

 

0 意見: